जो अरुको अवगुणको बयान गर्छ, त्यसले आफ्नै अवगुण प्रकट गर्छ – गौतम बुद्ध

0
335

जो अरुको अवगुणको बयान गर्छ, त्यसले आफ्नै अवगुण प्रकट गर्छ – गौतम बुद्ध

LEAVE A REPLY