15 C
Kathmandu Nepal
24pm31UTC/05201853105/18UTCpmThu, 24 May 2018 17:48:52 +0000

सत्यता निर्भिकता स्वतन्त्रता हाम्रो प्रतिबद्दता,हामी सारा नेपाली गरौ ऐक्यबद्दता ।  न मान्छ डर्, न मान्छ चिन्ता, न कोही पराई, न कोही आफन्त, भर पर्दो र विस्वासीलो, सुचना खबर डट कम् सधै तपाइको पक्षमा।