यदि केही छैन भने, प्रेमपुर्वक कुराकानी र भेटघाट गरेर नै अतिथिको स्वागत गर्नुपर्छ – हितोपदेश

यदि केही छैन भने, प्रेमपुर्वक कुराकानी र भेटघाट गरेर नै अतिथिको स्वागत गर्नुपर्छ – हितोपदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published.