बिछोड पछाडि,रुपकुमार राई एक्लै भौतारिन्दै खोलै खोला हिड्दा खेरि

एउटा टाढाको गाउँमा रुपकुमार राई र विना एउटै स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीहरु हुन् । स्कुल जादा संगै,…