गित

गित खम्बु लिम्बू , दाजुभाइ किराँत हाम्रो पहिचान हाम्रो संस्कार संस्कृति यहि हो हाम्रो सान ।।…