कविता यो कथा उनको होइन: जानू काम्बाङ् लिङ्ग्देन

कविता यो कथा उनको होइन —————————- आज धेरै बात मारिन् उनि गुनासोहरु पोखिन् अतितहरु खोतलिन् आफैसंग…