के, मृत्यु पनि मान्छेपिच्छे फरक हुन्छ यहाँ ? (नेपाल सरकारलाई चिट्ठी )

मेरो सरकार स- प्रेम,सम्झना        मेरो सरकार, खै कुन शब्द बाट लेख्न सुरु गरौ…