गीतकार तथा कबि टिका चाम्लिङ्ग १ लाख १ रुपैयाँ नगद प्रतिभा पुरस्कार बाट पुरस्कृत

ईन्द्र जिजीबिषा-पौष २७ काठमाडौ, गीतकार तथा कबि टिका चाम्लिङ्ग १ लाख १ रुपैयाँ नगद प्रतिभा पुरस्कार…