खोटाङ्गको पुनसंरचना काठमाडौ आईपुग्दा व्यापक तोडमोड

पौष २५ खोटाङ्ग, राज्यको पुनसंरचना आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाई सकेको अवस्थामा खोटाङ्ग जिल्लाको १० राजनीतिक दलको…