विद्यालयमा कक्षा १०को टेष्ट परिक्षा कमाउने धन्दा

माघ ७ काठमाडौ, विद्यालयमा ७५ प्रतिशत हाजिर भएका विद्यार्थीलाई स्वतः वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुन दिनुपर्ने व्यवस्था…