घटनामा साना हतियारको प्रयोग

पौष २२ काठमाडौ,रूपन्देहीमा भएका बिभिन्न घटनामा साना हतियारको प्रयोग भएको पाइएको छ । तिवारी हत्या होस्…